Wjzigingslog Works Councils Act

Datum    Versies en wijzigingen. 

3 januari 2019 1.0.1.
  • Publicatie op www.contrast-advies.nl
  • Toelichting op de aanvullingen op artikel 35b, 35c en 36a van de WOR over informatie en overlegrecht van personeelsvergadering en PVT over pensioenen.
 

 

Terug naar boven