Opleidingsvoorwaarden

 1. Wij: de opleiders van Contrast Advies.
  U: aanmelder, deelnemer of deelnemende groep aan een opleiding van ons.
  Opleiding: cursusmodules, eendaagse cursus, lezing, of webinar.

   
 2. Deze opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing nadat u definitief bent ingeschreven voor een opleiding. Dat wil zeggen: als wij uw aanmelding per e-mail hebben bevestigd.
   
 3. U heeft na inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen.
  Annuleert u 14 dagen of korter voor de start van de opleiding dan bent u het volledige bedrag verschuldigd. Dit geldt ook als u niet annuleert en ook niet (volledig) aan de opleiding deelneemt.

   
 4. Als u, als individuele deelnemer, de opleiding niet wilt volgen dan kunt u zich laten vervangen.
   
 5. Bij overmacht, zoals ziekte van de docent, uitval van het internet en dergelijke, wordt de opleiding verzet.
   
 6. Wij hebben het recht om een opleiding bij onvoldoende belangstelling te annuleren. U heeft dan geen kosten.
   
 7. Wij factureren achteraf na de opleiding en brengen geen btw in rekening.
   
 8. Alle rechten van het door ons verstrekte opleidings- en documentatiemateriaal berusten bij ons, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.
   
 9. Zonder schriftelijk toestemming mag u het opleidingsmateriaal en of de verstrekte documentatie niet openbaar maken of vermenigvuldigen of gebruiken voor opleidingen die niet door ons worden verzorgd.
   
 10. U mag geen beeld- en geluid (laten) opnemen van de opleidingen zonder onze schriftelijke toestemming.
   
 11. Bij online opleidingen zijn wij niet lijfelijk aanwezig en bent u verantwoordelijk voor keuze en inrichting van de opleidingsruimte, en werking van de apparatuur.
   
 12. Na afloop van iedere opleiding vragen wij uw medewerking aan een online evaluatie.
   
 13. Eventuele klachten kunt u per email indienen en beantwoorden wij per email.
   
 14. Als we er samen niet uitkomen, dan stellen we gezamenlijk een onafhankelijke bemiddelaar aan die een bindend advies uitbrengt over de klacht en de kosten van de bemiddeling.
   
Terug naar boven