Toelichting vraagbaak

Wat kan ik verwachten van de vraagbaak?

  • De vraagbaak is bedoeld voor het stellen van vragen over (beleids-)onderwerpen waarmee de OR of PVT (of commissie) waar u deel van uitmaakt zich bezighoudt.
  • De vraagbaak is gratis. 
  • Wanneer uw vraag een uitvoerig antwoord vergt, of nadere bestudering van omstandigheden en feiten, of veel uitzoekwerk vraagt, zal ik u dat melden. Mogelijk zal ik aanbieden om de vraag telefonisch af te handelen of op een andere wijze (bijvoorbeeld via een betaalde opdracht). 
  • Hoewel u ook ervaringsvragen kunt stellen, is het de moeite waard om dergelijke vragen naar een "discussie-forum" te zenden en daar voor te leggen. Een Discussie-forum is namelijk bij uitstek geschikt voor het opvragen van ervaringen van andere (leden van) OR'en en PVT's
  • De vraagbaak is niet bedoeld voor individuele problemen of individuele belangenbehartiging.
  • Ik streef er naar om uw vraag binnen enkele werkdagen te beantwoorden. In de vakanties kan het langer duren.
Terug naar boven