Contrast Advies

Gids in de medezeggenschap

Duurzaamheidsverklaring

                      

Geen woorden maar daden

Doelstelling

Contrast Advies stelt zich ten doel om haar bedrijfsactiviteiten duurzaam uit te voeren. Dat wil zeggen: met minimale belasting van het milieu, zo veel mogelijk CO2-neutraal en zonder nadelige sociale gevolgen in Nederland en elders in de wereld.

Maatregelen

Mobiliteit

 • De adviseurs en opleiders van Contrast Advies reizen zo min mogelijk en communiceren bij voorkeur met de klant via video en andere moderne ict-middelen.
 • Als zij naar de klanten reizen, dan doen zij dat met het openbaar vervoer:
  • Hoofdtransport: trein en bus,
  • Na-transport: OV-fiets of bij slecht weer taxi.
 • De adviseurs en opleiders van Contrast Advies werken zo veel mogelijk vanuit een werkplek aan huis: telewerken, kantoor-aan-huis, adviseur en opleider op afstand
 • Contrast Advies organiseert opleidingen bij voorkeur in-commpany of op locaties die voor de deelnemers makkelijk zijn te bereiken met het openbaar vervoer.


Afval

 •   Alle afval van Contrast Advies wordt gescheiden: gft, papier en overig.
 •   Contrast advies gebruikt zo min mogelijk papier en produceert documenten (inclusief facturen) bij voorkeur digitaal.
 •   Contrast Advies verzendt geen reclamedrukwerk.
 •   Contrast Advies gebruikt uitsluitend papieren enveloppen.
 •   Contrast Advies dringt bij leveranciers aan op milieuvriendelijke verpakking van zendingen.


Energie

 •  De bedrijfsruimten van Contrast Advies zijn temperatuur-geïsoleerd en voorzien van dubbel glas.
 •  Alle apparatuur van Contrast Advies heeft een spaarstand
 •  Buiten werktijden wordt alle apparatuur inclusief verwarming uitgeschakeld of naar de laagst mogelijke spaarstand geschakeld.
 •  Contrast Advies koopt groene stroom in.
 •  Contrast Advies gebruikt spaarlampen.